Mäklargården - en franchisingkedja som växer
Mäklargården heter en kedja av fastighetsmäklare i Skåne som växer år från år. Vad är det då som gör Mäklargårdens koncept så framgångsrikt?
Det finns flera skäl. Att man konsekvent sätter huset i fokus - alla hus har något speciellt - kan vara en förklaring. Att man engagerar sig även efter försäljningen. Men det är nog knappast hela förklaringen.  Att varje mäklare i gruppen tillåts gå utanför kommungränserna, när det är praktiskt möjligt. Om en spekulant i Ystad också har ett hus att sälja på en ort utanför det egna distriktet, ja, då får samma mäklare åta sig båda uppdragen och säljaren behöver inte vända sig till en annan mäklare med sitt gamla hus. Den ordningen är nog Mäklargården ganska ensam om. Att man annonserar och har samma namn och logga - Mäklargårdens skånskt böljande linjer, skånegården och pilallén - det gör naturligtvis sitt till.
 
Alla kontoren finns också på samma hemsida på Internet, www.maklargarden.com, vilket är en fördel. Husen syns också på www.hemnet.se, mäklarnas egen sida. Informationsblad om säljarens fastighet sätts dessutom ut på Mäklargårdens alla kontor vilket samtidigt borgar för att man når ut till en stor krets spekulanter.
Andra skäl är mäklarträffarna en gång i månaden som stimulerar och fungerar som ett bollplank - dessutom satsar man mycket på internutbildningar. Man gör också gemensamma resor och umgås kanske privat. Den samlade kompetensen blir större med flera mäklare i samma grupp. Mäklargården har inte några inträdesavgifter men är ändå genomtänkta i valet av nya mäklare. Flera mäklare är för övrigt välkomna.
- Ja, allt sådant bidrar till att teamet fungerar och att man gör en bättre insats som enskild mäklare, berättar Åke Blomberg, som startade Mäklargården.
 
Det var 1988 som Åke Blomberg flyttade från villan på Ekerö utanför Stockholm söderut till Hammenhög på Österlen, till en rosa u-formad gård med halmtak, kullerstensgård, sättugn och en stor portion charm. De sjutton åren i musikbranschen, både med eget musikförlag och som "coming man" i ett större skivbolag, allt detta lade han bakom sig. Samma år blev han färdig med sin mäklarutbildning och började på Bjurfors i Malmö.
Det var mycket nytt men Åke gillar utmaningar. När Bjurfors stängde  kontoret i Malmö bestämde han sig för att starta egen byrå. Det är i korthet bakgrunden till Mäklargårdens start den 1 juli 1990 i en liten källarlokal i Simrishamn. Varför inte fråga andra mäklare, som man känner och tycker är trevliga, om man vill slå sig samman och jobba under ett paraplynamn? Det var idén. Och startskottet för verksamheten.
 
I dag är Mäklargården en franchisingkedja, som omfattar nio kontor, alla i Skåne. Det är en kedja som hela tiden växer. 1992 startades kontor i Tomelilla, -97 i Ystad, -98 i Skurup och Vellinge, 2000 i Staffanstorp, 2001 i Helsingborg, 2003 i Lomma och Trelleborg. Tillväxten är snabb men  balanserad. Och i Simrishamn på det fagra Österlen ligger alltjämt Mäklargårdens "huvudkontor". Då som nu.

Mäklargården

Bransch:
Fastighet

Telefon: 0414-10240
Fax: 0414-12171


Email:
ake@maklargarden.se

Hemsida:
www.maklargarden.se

Adress:
Mäklargården
Stugatan 25
27231 Simrishamn

| 13 SENASTE FÖRETAGEN